Advokátka

SANDRA MATĚJKOVÁ

O mně

Specializace


Jsem advokátka specializující se především na nemovitosti a stavební právo. Mojí velkou zálibou je také právo duševního vlastnictví, IT a marketingové právo. Ve své praxi se pravidelně setkávám i s nejrůznější civilněprávní problematikou (smlouvy, obchodní podmínky, zakládání společností). V minulosti jsem se díky práci pro energetickou společnost využívající obnovitelné zdroje dostala blíže i k tomuto odvětví. Pravidelně se věnuji také neziskovému sektoru nebo mentoringu startupů. S čím Vám mohu pomoci?